maciej maciejowski neurolog katowice

Chociaż dojrzałe EC odtwarzały wątrobowy śródbłonek sinusoidalny w naszych badaniach, dodatkowe typy komórek, w tym krążące komórki jednojądrzaste lub inne komórki progenitorowe śródbłonka, mogą być domenami obszarów śródbłonka. uszkodzenia i przyczyniają się do waskulogenezy lub neoangiogenezy (32. 35) i mogą poprawić wyniki u zwierząt z chorobą wątroby (36). W naszych badaniach komórki dawcy były dojrzałymi LSEC, a zanieczyszczenie innymi typami komórek zasadniczo nie miało znaczenia. W odpowiednich warunkach stymulacji czynnika wzrostu, pierwotne dojrzałe LSEC mogą proliferować in vitro, jak to wykazano w naszych badaniach, również in vivo. Sądząc po naszym doświadczeniu w izolowaniu EC od śledziony, narządy inne niż wątroba niekoniecznie dostarczają więcej EC. Chociaż wyizolowanie komórek pierwotnych z ludzkich wątróbek wymaga znacznej wiedzy specjalistycznej, wątroby dawców są rutynowo przetwarzane w celu izolacji hepatocytów i innych komórek wątroby. Uważaliśmy, że przeszczepienie 2 × 106 komórek LSEC u myszy stanowi 10% przedziału śródbłonkowego i 5% frakcji NPC, przy założeniu, że LSEC, NPC i hepatocyty stanowią odpowiednio 20%, 40% i 60%, 108 wszystkich komórek wątroby. Zasadniczo, pojedyncza ludzka wątroba dawcy powinna generować wystarczającą liczbę LSEC do leczenia wielu pacjentów, jeśli tylko 10% LSEC było potrzebnych do przeszczepienia. Reisolacja nawet do 0,5% przeszczepionych LSECs u NPC z myszy bez wstępnego przygotowania MCT sugerowała, że wszczepiono tylko 10% przeszczepionych LSEC, co było na ogół podobne do skuteczności wszczepiania pierwotnych hepatocytów w wątrobie (37). Z drugiej strony, wstępne traktowanie myszy FLP i MCT, zwłaszcza MCT, znacznie zwiększało wszczepienie LSEC, również przypominające wpływ MCT na przeszczepienie przeszczepionych hepatocytów, co również jest ułatwione przez przerwanie sinusoidalnej bariery śródbłonkowej (17. 19). ). Mechanizm działania FLP jest zupełnie inny, ponieważ MCT uszkadza komórki, podczas gdy FLP angażuje receptory macierzy pozakomórkowej bez powodowania uszkodzenia komórki (16). Następnie transplantowane LSEC proliferowały w myszach wcześniej traktowanych MCT z powodu upośledzenia przeżycia i zdolności proliferacji natywnych LSECs, jak wykazano w naszych badaniach, które były zgodne ze skłonnością MCT do indukowania trwałego zatrzymania cyklu komórkowego, tak jak przez G2. / M block, w EC (38, 39). W związku z tym, wielkość reopulacji wątroby z LSEC osiągnęła 10% . 20% masy śródbłonka, co wynika z analizy frakcji komórkowych w naszych badaniach. Przeciwnie, MCT nie wpłynęło w ten sposób na hepatocyty, chyba że uszkodzenie wątroby zostało przekierowane przez dodatkowe toksyczne działanie leku lub nagromadzenie toksycznych produktów pośrednich MCT przez aktywację indukowanego cytochromem P450. Metabolizmu MCT w hepatocytach (18). Zasada selektywnego uszkodzenia w komórkach natywnych może być ewentualnie zastosowana do ponownego zasiedlenia przedziałów EC w innych naczyniach naczyniowych i oceny potencjału oddziaływań komórka-komórka w różnych warunkach. Aby rozważyć zastosowanie kliniczne, konieczne będą substytuty MCT, ponieważ substancja ta ma potencjał onkogenny. Ponieważ cyklofosfamid i doksorubicyna, które są już w użyciu klinicznym, były również skuteczne w zakłócaniu wątrobowej bariery śródbłonkowej w celu polepszenia wszczepienia przeszczepionych hepatocytów (22, 40), możliwe alternatywne podejścia powinny być wykonalne. Identyfikacja odpowiednich zmian w wątrobie, które sprzyjają proliferacji przeszczepionych LSEC, powinna dostarczyć bodźca do dalszych badań nad odpowiednimi lekami zdolnymi do odtwarzania tych mechanizmów. Szczególnie godne uwagi było to, że przeszczepione LSEC zachowały fizjologiczną funkcję w wątrobie
[hasła pokrewne: ból pod lewą łopatką przyczyny, alfa pvp skutki uboczne, logopedia lublin ]