Ryzyko nawracających drgawek po dwóch nieprowokowanych napadach czesc 4

Spośród 63 pacjentów, u których wystąpiły dwa napady niesprowokowane, ryzyko dalszych niesprowokowanych napadów było 32 procent po trzech miesiącach po drugim (95 procent przedziału ufności, 21 do 43 procent), 41 procent po sześciu miesiącach (95 procent przedziału ufności, 29 do 53 procent), 57 procent na jeden rok (95 procent przedziału ufności, 45 do 70 procent) i 73 procent na cztery lata (przedział ufności 95 procent, 59 do 87 procent) (Figura 1). Pacjenci, którzy nie...

września piastów 16

Nasze badania jednoznacznie wykazały, że LSEC są głównym źródłem FVIII. W przypadku celowanej terapii komórkowej i genowej w hemofilii A, identyfikacja typu (-ów) komórek zdolnych do wytwarzania FVIII będzie miała ogromną wartość. Chociaż przeszczepienie całej wątroby u osób z hemofilią A szybko doprowadziło do przywrócenia aktywności FVIII w osoczu, wspierając rolę wątroby w syntezie FVIII (41), specyficzne typy komórek odpowiedzialne za wytwarzanie FVIII pozostaw...

Neurologia dziecięca

Praktyka neurologii dziecięcej jest zasadniczo różna po obu stronach Oceanu Atlantyckiego i nieco inna po obu stronach kanału La Manche. Publikacja tego bardzo brytyjskiego podręcznika stanowi okazję do przeglądu tych różnic i ich znaczenia. Edward Brett i jego koledzy z Great Ormond Street Hospital for Children przygotowali nowatorski wkład metodologiczny w badania neurologiczne niemowląt. Ich procedury zintegrowały dojrzewanie tonus André-Thomasa, empatyczne badanie Ronald...

Cięgna i przepustnice sterowania ogrzewaniem i przewietrzaniem

Ostatnio na poziomie molekularnym badano patologiczny proces leżący u podłoża niedotlenionych postaci dziedzicznego niedosłuchu.1 Poprzednio zlokalizowane loci DFNA3 i DFNB1, które są związane z głuchotą niesympatyczną dominującego i recesywnego dziedziczenia, w białych rodzinach przypisano sensowi ( M34T) i mutacje nonsense (W24X lub W77X), odpowiednio, genu kodującego koneksynę białkową 26 o wiązaniu szczelinowym (Cx26) .1
Rysunek 1. Rysunek 1. Audiogramy i sekwencj...

Najnowsze zdjęcia w galerii studiujwlublinie:

331#urobilinogen w moczu norma , #logopedia lublin , #alfa pvp skutki uboczne , #artefakty ruchowe , #ashwagandha skutki uboczne , #babka płesznik dawkowanie , #allegro dla gołębi , #badanie trus , #jolanta krajewska allegro , #bartoneloza ,