Autologiczny przeszczep szpiku kostnego a MACOP-B w chłoniaku B-komórkowym

Raport Gianniego i wsp. (1 maja) stwierdza, że terapia sekwencyjna wysokiej dawki jest lepsza od reżimu metotreksatu, doksorubicyny, cyklofosfamidu, winkrystyny, prednizonu i bleomycyny (MACOP-B) w wybranej grupie pacjentów z agresywnym chłoniakiem nieziarniczym. Ten wniosek mógłby potencjalnie zmienić standard leczenia u dużej liczby pacjentów z rozlanym chłoni...

Toksyczność acetaminofenu w szpitalu miejskim

Nieakceptowane definicje przypadków schwytanych Schi.dt i współpracowników (wydanie z 16 października) w badaniu toksyczności acetaminofenu w miejskim szpitalu powiatowym. Rozpoznali swoje kłopoty, ale mimo to wytropili wniosek, o którym wiedzieli, że jest wątpliwy. Ile milionów osób w podeszłym wieku obawia się niepotrzebnie acetaminofenu, a ilu z nich zwi...

Najnowsze zdjęcia w galerii studiujwlublinie:

331#logopedia lublin , #alfa pvp skutki uboczne , #artefakty ruchowe , #ashwagandha skutki uboczne , #babka płesznik dawkowanie , #allegro dla gołębi , #badanie trus , #jolanta krajewska allegro , #bartoneloza , #bazofile niski poziom ,