Historia naturalna infekcji brodawczaka szyjno-pochwowego u młodych kobiet ad

W analizach danych fluktuacje te traktowano jako utratę infekcji, a następnie reinfekcję tym konkretnym typem. Analiza statystyczna
Oceniliśmy skumulowane prawdopodobieństwo nabycia i utraty incydentu zakażenia HPV oraz wystąpienia incydentów cytologicznych w wyniku zastosowania metody Kaplana-Meiera. Czas zdarzenia oszacowano jako punkt środkowy między wizytami. Wszystkie przedstawione wartości P są dwustronne.
W przypadku częstości występowan...

Zasady biologii kości

W ciągu ostatnich dwudziestu lat biologia kości rozwijała się szybko i wykładniczo. Ten niezwykły wzrost wynika w dużej mierze z opracowania narzędzi, które umożliwiają zrozumienie podstawowych molekularnych i komórkowych mechanizmów kontrolujących metabolizm kości w warunkach fizjologicznych i patofizjologicznych. Partnerem tego badania było opracowanie nowych narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych oraz ich zastosowanie w badaniach klinicznych różnyc...

Ibuprofen u pacjentów z sepsą

Bernard i in. (27 marca) przedstawia wyniki podwójnie ślepego, randomizowanego, kontrolowanego placebo badania dożylnego ibuprofenu u pacjentów z sepsą. Wnioskują, że leczenie ibuprofenem jest bezpieczne u tych pacjentów i ma korzystny wpływ na gorączkę, tachykardię, zużycie tlenu i kwasicę mleczanową, ale nie na śmiertelność. Jesteśmy zaniepokojeni tym sprawozdaniem i jego wnioskami.
Istnieje wiele dowodów na to, że metabolity kwasu arachidonowe...

Doustny gancyklowir jako profilaktyka przeciwko wirusowi cytomegalii

Od lat jestem odpowiedzialny za organizowanie materiałów dydaktycznych dotyczących chorób limfoproliferacyjnych w naszym Oddziale Onkologii Medycznej. Zawiedzeni dostępnymi podręcznikami, ponieważ są albo nieaktualni, albo niekompletni, zebrałem setki artykułów w dzienniku w często sprawdzanym zestawie wzorcowych referencji. Teraz, w drugim wydaniu chłoniaka nieziarniczego, dr Ian Magrath sprawił, że moje pracowicie zebrane kolekcje stały się przestarzałe....

Najnowsze zdjęcia w galerii studiujwlublinie:

331#logopedia lublin , #alfa pvp skutki uboczne , #artefakty ruchowe , #ashwagandha skutki uboczne , #babka płesznik dawkowanie , #allegro dla gołębi , #badanie trus , #jolanta krajewska allegro , #bartoneloza , #bazofile niski poziom ,