Genetyczne zaburzenia skóry

Dermatolodzy uwielbiają dyskutować o taksonomii chorób, a ich wysiłki zmierzające do zdefiniowania chorób w ciągu ostatnich dwóch stuleci opierały się głównie na fenotypach obserwowalnych gołym okiem. Ten organ wykrywający może rozpoznać rozróżnienia, które są subtelniejsze niż te rozpoznawane przez stetoskop, prześwietlenie lub szalkę Petriego - stąd liczba rozpoznanych chorób skóry jest ogromna. Poni...

Domięśniowe podanie wirusa parapleginy ratuje aksonopatię obwodową w modelu dziedzicznej paraplegii spastycznej

Zwyrodnienie obwodowych aksonów motorycznych jest powszechną cechą kilku wyniszczających chorób, w tym złożonych postaci dziedzicznej paraplegii spastycznej. Jedna z takich form jest spowodowana przez utratę proteazy parapleginowej zależnej od energii mitochondrialnej. Myszy z niewydolnością parapleginy wykazują postępującą degenerację w kilku łańcuchach aksonów, charakteryzującą się gromadzeniem nieprawid...

Leczenie mężczyzn za pomocą parafilii za pomocą długo działającego analogu hormonu uwalniającego gonadotropiny

Każdego roku w Stanach Zjednoczonych od 100 000 do 500 000 dzieci jest molestowanych seksualnie przez mężczyzn.1,2 Proporcjonalnie wysokie wskaźniki odnotowano również w Kanadzie, 3 Australii, 4 w Wielkiej Brytanii, 1,5 w Holandii, Danii, 6 Niemczech, 1,6 i Belgii .7,8 Liczba dzieci dotkniętych chorobą jest prawdopodobnie wyższa, ponieważ wiele z nich nie zgłosiło molestowania. Na podstawie obszernych badań epidemi...

Globalne skutki palenia, rezygnacji i opodatkowania wyrobów tytoniowych

Spośród 63 pacjentów, u których wystąpiły dwa napady niesprowokowane, ryzyko dalszych niesprowokowanych napadów było 32 procent po trzech miesiącach po drugim (95 procent przedziału ufności, 21 do 43 procent), 41 procent po sześciu miesiącach (95 procent przedziału ufności, 29 do 53 procent), 57 procent na jeden rok (95 procent przedziału ufności, 45 do 70 procent) i 73 procent na cztery lata (przedział ufnoś...

Najnowsze zdjęcia w galerii studiujwlublinie:

331#ból pod lewą łopatką przyczyny , #neurologopedia lublin , #wodniak powrózka nasiennego , #urobilinogen w moczu norma , #logopedia lublin , #alfa pvp skutki uboczne , #artefakty ruchowe , #ashwagandha skutki uboczne , #babka płesznik dawkowanie , #allegro dla gołębi ,