Domięśniowe podanie wirusa parapleginy ratuje aksonopatię obwodową w modelu dziedzicznej paraplegii spastycznej ad

Duże okno czasu między wystąpieniem objawów motorycznych a faktyczną utratą aksonów w modelu myszy sugeruje, że opcje terapeutyczne mogą być z powodzeniem wykorzystywane przez kilka lat po rozpoznaniu choroby. Jednak otwarte pytanie brzmi: czy możliwe jest skuteczne odwrócenie akumulacji nieprawidłowych mitochondriów w końcówkach synaptycznych dotkniętych aksonów. Jednym z wyzwań w projektowaniu terapii dla stanów neurologicznych opartych na dostarczaniu genów jest specyficzne ukierunkowanie dotkniętych neuronów. Niedawno w...

Deglutycja i jej zaburzenia: anatomia, fizjologia, diagnoza kliniczna i postępowanie ad

Autorzy poprawnie zauważają trudność w ekstrapolacji danych eksperymentalnych lub klinicznych, aby odpowiedzieć na różnorodne pytania dotyczące aspiracji. To właśnie ta zwięzła definicja nadaje walutę interdyscyplinarnemu podejściu. Część środkowa książki stanowi wybitny traktat dotyczący oceny dysfagii z wykorzystaniem oceny klinicznej, badań radiograficznych z podawaniem materiału kontrastowego, endoskopii fiberoptycznej i nowszych metod obrazowania, takich jak ultrasonografia i scyntygrafia. Rola elektromiografii, esoph...

Koszty opieki zdrowotnej związane z paleniem

Wniosek Barendregta i wsp. (Wydanie z 9 października) 1, że zaprzestanie palenia ostatecznie doprowadzi do wzrostu kosztów opieki zdrowotnej jest wątpliwe, ponieważ autorzy nie doceniają różnic w korzystaniu z opieki zdrowotnej między palaczami a niepalącymi. Przypisują paleniu wiodących chorób związanych z paleniem, w tym chorób serca, udaru mózgu, płuc i niektórych innych nowotworów oraz przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Według doniesień chirurga generalnego palacze są również bardziej narażeni na różne inne ch...

Cement wygarniety z silosa

Domięśniowa adrenalina, dożylna chlorfeniramina i hydrokortyzon (ma szybką reakcję błony komórkowej) są skuteczne i często używam 2-procentowego sprayu fenylefryny (efedryny) do zlokalizowanej reakcji śluzówkowej. Pacjenci z dziedzicznym obrzękiem naczynioruchowym mogą mieć obrzęk jelit, co stanowi nagłą chorobę brzucha, a istnienie pacjentów z licznymi bliznymi brzusznymi świadczy o częstotliwości, z jaką ta prezentacja niedoboru C1-esterazy jest niewłaściwie interpretowana. Byłoby również przyjemnie, gdyby Edwards ...

Najnowsze zdjęcia w galerii studiujwlublinie:

331#neurologopedia lublin , #wodniak powrózka nasiennego , #urobilinogen w moczu norma , #logopedia lublin , #alfa pvp skutki uboczne , #artefakty ruchowe , #ashwagandha skutki uboczne , #babka płesznik dawkowanie , #allegro dla gołębi , #badanie trus ,